Kommunikasjon prøve

student
13 jogadores
 1. Hva vil ubegrunnet enighet si ?
  • Relevante fakta som peker i ulike retninger
  • Hva som skjer når man har forsøkt å komme til enighet men likevel mislykket
  • Ingen av alternativene
  • Ulike normative synspunkt
 2. Hva er habermas diskursetikk ?
  • En moralsk kommunikasjon
  • Tro, håp og kjærlighet
  • Vesentlige elementer fra alle de tre teoriene.
  • Kommuniikative ferdigheter
 3. Hva er konsekvensetikk ?
  • Følgene av en handling som sier oss hva som er den riktige handlingen
  • Verdiene følger idehistoriens vekslende gang
  • Den rette handling vi utfører av plikt ovenfor en moralsk lov
  • Frihet, selvbestemmelse og selvstendighet
 4. Hva er pliktetikk ?
  • Utføre en kritikkverdig handling
  • Kontroversiell teori
  • Argumentering for intern varsling
  • Den rette handling vi utfører av plikt ovenfor ene moralsk lov i vår egen fornuft
 5. Hvordan kan ledelse bli definert som ?
  • En gruppe teorier om hvordan ledre kan opptre
  • Den nødvendige kommunikasjonen mellom forskjellige avdelinger og nivåer i en organisasjon
  • Skape oppslutning fra som kunne ville noe annet og er sterkt knyttet til kommunikasjon
  • A OG B
 6. Hva er transformasjonsledelse ?
  • En gruppe teorier om hvordan ledre kan opptre for å øke sannsynligheten for at de oppleves som karismatiske og utviklede av medarbeidere
  • Lyttende ledere
  • Fange sider ved organisasjonens virkelige språk
  • Troverdige garantister for en bedre fremtid
 7. Karisma er ?
  • En gruppe innviklede teorier
  • En salgs endring i en organisasjon
  • Noe meningsskapende
  • Troverdige garantister for en bedre fremtid
 8. Endringspoesi er ?
  • Fange sider ved organisasjonens virkelige språk som man kan forstå
  • Hvordan mennesker samarbeider med kreativt språk
  • Makt, styring og administrasjon
  • Ingen av alternativene
 9. Kunnskapsoverføring er ?
  • Logos, patos og etos
  • Overføring av ulike visjoner
  • Noe som støtter overføring og gjenskapning av kunnskap
  • Karismatisk informasjon
 10. Hva er individuell hensyntagen ?
  • Lederens evne til å kommunisere med individerm ikke grupper
  • Tilbakemeldinger må være presise
  • Store leder gjerninger
  • Virkelighetsoppfatning
 11. Hva er intellektuell stimulering ?
  • Alle typer lederatferd som stimulerer medarbeiderene til problemløsning
  • Karismatisk atferd
  • Følelsen av kontakt mellom hypnotisøren og den som skal hypnotiseres
  • Skape mistillit
 12. Hva gjør koordineringsmodellen ?
  • Begrunnelser for meninger som gjør tankegangen klar
  • Probblemløsning basert på grunnleggende verdier
  • Spørsmål som har til hensikt å få frem hva den andre mener og hvorfor han mener det
  • Klargjør om organisasjonens eller individets tanker stemmer med den andre parten eller ikke
 13. Hva går enkeltkretslæring ut på ?
  • Problemløsning basert på våre grunnleggende verdier og holdninger
  • Begrunnelser for meninger som gjør tankegangen fri
  • Klargjør om organisasjonens tanker stemmer med den andre parten
  • Problemløsning der vedkmmende også reflekterer over de grunnleggende verdiene
Spørsmål bank
 • Criado 19/05/2015
 • Publicado 10/06/2015
 • Alterado 19/05/2015
 • Dificuldade Difícil
 • Perguntas 13
 • Tema Companhia

Você pode escolher entre três tipos de design:

 • Laranja
 • Azul
 • Light
Pos. Jogador Contagem Chrono Data
Após a classificação
Kommunikasjon prøve
por student
3 jogadores

SITES PARA DESCOBRIR!