EMB 175

Stefka
58 jogadores
 1. Z jakich elementów składa się oświetlenie zewnętrzne ?
  • Z niezależnego oświetlenia trapów
  • Z punktów w kadłubie
  • Z oświetlenia trapów uruchomionego przez włączenie oświetlenia awaryjnego
  • Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 2. Podaj lokalizację kaptura przeciwdymnego w sekcji A :
  • Schowek na sprzęt
  • Szafa ubraniowa
  • Ścianka nad jumpseatem CC1
 3. Jaki jest podział samolotu na sekcje do ewakuacji ?
  • Sekcja A 1-9 B 10-18
  • Sekcja A 1-9 B 10-21
  • Sekcja A 1-10 B 11-21
  • Sekcja A 1-11 B 12-21
 4. Podaj lokalizację dodatkowego sprzętu awaryjnego :
  • Pierwsza półka, lewa strona
  • Pierwsza półka, prawa strona
  • Pierwsza i ostatnia półka, lewa strona
  • Ostatnia pólka, lewa strona
 5. Podaj liczbę przenośnych gaśnic halonowych :
  • 2
  • 4
  • 3
 6. Podaj miejsce CC1 podczas zapowiedzi awaryjnej :
  • Czyta zapowiedź
  • Pierwszy rząd
  • Pierwszy rząd Y/C
 7. W którym momencie włączy się zewnętrzne oświetlenie awaryjne ?
  • W chwili napełnienia trapu
  • W chwili włączenia oświetlenia awaryjnego
  • W chwili utraty zasilania
  • W chwili otwarcia uzbrojonych drzwi
 8. Podaj liczbę składu min. CC :
  • 2
  • 3
  • 4
 9. Jaką rolę pełnią AP przeszkoleni do tylnych wyjść awaryjnych po wodowaniu ?
  • Pomagają w ewakuacji przez drzwi 3L, 3R
  • Kierują pasażerów do przednich wyjść awaryjnych
  • Kierują pasażerów do przednich i tylnych wyjść awaryjnych
 10. Podaj miejsce CC1 podczas tankowania z pasażerami :
  • Początek sekcji A
  • Przedni bufet
  • Środkowa część kabiny pasażerskiej
 11. Ilu AP szkoli CC1 do planowanego lądowania awaryjnego ?
  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
 12. Za którą sekcje odpowiada CC1 podczas przygotowania do planowanego lądowania awaryjnego/wodowania :
  • Sekcja A
  • Sekcja A i B
 13. Czy włączenie wewnętrznego światła awaryjnego spowoduje również włączenie zewn. oświetlenia awaryjnego ?
  • Tak
  • Tak, jeśli drzwi są uzbrojone
  • Nie
 14. Która z toalet przeznaczona jest dla INF ?
  • T2
  • T1
  • T1 i T2
 15. Przez które drzwi ewakuuje się CC2 po wodowaniu :
  • 1L, 1R, 3L, 3R
  • 1L, 1R
  • 3L i 3R
 16. Podaj miejsce CC2 podczas tankowania z pasażerami na pokładzie :
  • Tylny bufet
  • Koniec sekcji B lub drzwi 3L
  • Drzwi 3L
 17. W jakich sekcjach CC1 wykonuje kontrolę sprzętu awaryjnego ?
  • A
  • A i B
  • Nie wykonuje
 18. Podaj miejsca AP do pomocy przy drzwiach 1L, 1R :
  • 1B, 2B oraz 1C,2C
  • 1B, 2B, 2C, 3C
  • 2B, 3B oraz 1C, 2C
 19. Ile jest apteczek ?
  • 2
  • 4
  • 3
 20. Gdzie znajduje się DEMO ?
  • Pierwsza półka bagażowa po lewej stronie
  • Pierwsza półka bagażowa prawa strona
  • Ostatnia półka bagażowa po lewej stronie
 21. Gdzie znajduje się EMK ?
  • Pierwsza półka bagażowa po lewej stronie
  • Druga półka bagażowa po lewej stronie
  • Pierwsza i ostatnia półka, lewa strona
 22. Gdzie znajduje się apteczka FAK ?
  • Druga półka bagażowa
  • W ostatni rzędzie foteli po prawej stronie
  • W schowku na sprzęt po prawej stronie
 23. Podaj liczbę przenośnych butli tlenowych :
  • 2
  • 3
  • 4
 24. Podaj umiejscowienie przenośnych butli tlenowych :
  • 1 szt schowek na sprzęt po prawej stronie
  • Koło kapturu, FAK i 2szt gaśnic halonowych
  • W schowku za tylnym rzędem po prawej stronie
  • Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 25. Ile jest kapturów przeciwdymnych i ich umiejscowienie w kabinie pasażerskiej ?
  • 2 szt, po 1 w każdym tylnym rzędzie
  • 3 szt. 1 szt w schowku na sprzęt, 1 szt po prawej stronie za ostatnim rzędem, 1 szt za ostatnim lewym rzędem
  • 4 sztuki, 1 szt po lewej stronie naprzeciw Jumpseatu CC1, w schowku na sprzęt po lewej stronie i po jednej sztuce w lewym i prawym tylnym rzędzie
 26. Ile jest megafonów ?
  • 1
  • 2
  • 3
 27. Gdzie umiejscowione są megafony/megafon ?
  • Prawy schowek pod szafą ubraniową 1 szt. i za ostatnim rzędem foteli po prawej stronie 1 szt
  • Szafa ubraniowa
  • Schowek za ostatnim rzędem foteli, lewa strona
 28. Czy lubimy Grażynkę ?
  • Tak
  • Nie
Test EMB 170 (200).
 • Criado 09/11/2016
 • Publicado 09/11/2016
 • Alterado 09/11/2016
 • Dificuldade Difícil
 • Perguntas 28
 • Tema Sem categoria

Você pode escolher entre três tipos de design:

 • Laranja
 • Azul
 • Light
Pos. Jogador Contagem Chrono Data
Após a classificação
por Stefka
71 jogadores
por Stefka
44 jogadores
por Cédric21
2 jogadores
por Stefka
42 jogadores